การขนส่งสินค้าทางเรือ

ขั้นตอนการแพ็คพัสดุเพื่อขนส่งทางเรือ

การขนส่งทางเรือ Sabuy Express มีบริการแพ็คพัสดุ การห่อด้วย Bubble wrap, ห่อด้วย Wrap ใสและแพ็คด้วยลังกระดาษเพื่อป้องกันพัสดุเสียหายและให้มั่นใจว่าพัสดุจะถึงมือลูกค้าด้วยสภาพที่สมบูรณ์

การตีลังไม้

พัสดุชิ้นใหญ่ที่แตกหักเสียหายได้ง่าย หรือต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ จะต้องทำการตีลังไม้ และอาจจะยีดลังไม้ติดกับตัวเรือ เพื่อป้องกันการเสียหายจากการเคลื่อนย้ายหรือจากการขนส่ง