ระบบคำนวนค่าขนส่ง

ระบบคำนวนค่าขนส่งของ Sabuy Express ใช้คำนวนค่าใช้จ่ายการส่งพัสดุจากไทยไปต่างประเทศ ระบบคำนวนจากน้ำหนัก, ขนาดของกล่องพัสดุ และจุดหมายปลายทางในการส่งพัสดุ

Loading...
Kg
Kg.

ราคาค่าใช้จ่าย
฿
฿
ราคาค่าใช้จ่าย

Kg.
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿

* ระบบคำนวนราคาเบื้องต้นจากน้ำหนักและขนาด ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าเพื่อประเมินราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดส่งพัสดุ


ติดต่อเจ้าหน้าที่

Email: sabuyexpressdirect@gmail.com

Tel:+6664-214-2424,

      02 026 8996 กด 3

Line ID: @sabuyexpressglobal

ราคาค่าใช้จ่าย

Kg.
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿

* ระบบคำนวนราคาเบื้องต้นจากน้ำหนักและขนาด ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าเพื่อประเมิณราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดส่งพัสดุ


ติดต่อเจ้าหน้าที่

Email: sabuyexpressdirect@gmail.com

Tel:+6664-987-1414,

      02 026 8996 กด 3

Line ID: @sabuyexpressglobal

ราคาค่าใช้จ่าย

Kg.
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿

* เนื่องจากประเทศ “ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์” ทางสายการบินมีปรับอัตราค่าธรรมเนียมเฉพาะกิจจากสถานการณ์ฉุกเฉิน (ESS)เพิ่มเติมอีก 70 บาทไทย/กิโลกรัม


* ระบบคำนวนราคาเบื้องต้นจากน้ำหนักและขนาด ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าเพื่อประเมิณราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดส่งพัสดุ


Email: sabuyexpressdirect@gmail.com

Tel:+6664-214-2424
       02 026 8996 กด 3

Line ID: @sabuyexpressglobal

ราคาค่าใช้จ่าย

Kg.
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿

* ระบบคำนวนราคาเบื้องต้นจากน้ำหนักและขนาด ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าเพื่อประเมิณราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดส่งพัสดุ


ติดต่อเจ้าหน้าที่
ราคาค่าใช้จ่าย

Kg.
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿

* ระบบคำนวนราคาเบื้องต้นจากน้ำหนักและขนาด ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าเพื่อประเมิณราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดส่งพัสดุ


ติดต่อเจ้าหน้าที่

Email: sabuyexpressdirect@gmail.com

Tel:+6664-214-2424,

      02 026 8996 กด 3

Line ID: @sabuyexpressglobal

TEST
ราคาค่าใช้จ่าย

Kg.
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿

* ระบบคำนวนราคาเบื้องต้นจากน้ำหนักและขนาด ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าเพื่อประเมิณราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดส่งพัสดุ


ติดต่อเจ้าหน้าที่

Email: sabuyinusa@gmail.com

Tel:+6664-987-1414,

      02 026 8996 กด 3

Line ID: @sabuyexpressglobal

ราคาค่าใช้จ่าย

Kg.
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿

* ระบบคำนวนราคาเบื้องต้นจากน้ำหนักและขนาด ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าเพื่อประเมิณราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดส่งพัสดุ


ติดต่อเจ้าหน้าที่ ZONE E

Email: sabuyinusa@gmail.com

Tel:+6664-987-1414,

      02 026 8996 กด 3

Line ID: @sabuyexpressglobal

ราคาค่าใช้จ่าย

Kg.
฿
฿

เข้ารับพัสดุที่ Sydney office (Thai town)


* ระบบคำนวนราคาเบื้องต้นจากน้ำหนักและขนาด ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าเพื่อประเมิณราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดส่งพัสดุ


ติดต่อเจ้าหน้าที่

Email: sabuyexpress@hotmail.com

Tel:  +6683-609-9991

+6661-864-4642

Line ID: @sabuyexpressbkk

ราคาค่าใช้จ่าย 2

Kg.
฿
฿

เข้ารับพัสดุที่ Sydney office (Thai town)


* ระบบคำนวนราคาเบื้องต้นจากน้ำหนักและขนาด ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าเพื่อประเมิณราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดส่งพัสดุ


ติดต่อเจ้าหน้าที่

Email: sabuyexpress@hotmail.com

Tel:  +6683-609-9991

+6661-864-4642

Line ID: @sabuyexpressbkk