การแพ็คสินค้าเพื่อส่งไปต่างประเทศ

บริการรีแพ็คพัสดุ

หากลูกค้าส่งพัสดุจำนวนมาก Sabuy Express ให้บริการการรีแพ็คเพื่อลดขนาดของกล่องหรือรวมพัสดุหลายๆ Traking   ทำการแพ็คให้อยู่ภายในกล่องเดียวเพื่อลดค่าใช้จ่าย ก่อนทำการส่งออกไปต่างประเทศ

พัสดุที่ต้องมีการรีแพ็ค

  • อาหารแห้งที่แพ็คเกจไม่ได้มาตราฐาน (จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรุณาสอบถาม admin)
  • พัสดุที่มีกล่องใหญ่มากกว่าพัสดุ
  • พัสดุที่มีการแตกหักเสียหาย
  • พัสดุที่บอบบาง แตกหักเสียหายได้ง่าย

*พัสดุที่ไม่สามารถส่งออกได้ เจ้าหน้าที่จะทำการ ติต่อผู้รับหรือผู้ส่งเพื่ิอทำการ return กลับไปยังที่อยู่ที่ได้รับแจ้ง และจะมีค่าใช้จ่ายค่า return พัสดุ (กรุณาสอบถาม admin)

Thai – Sydney: @sabuyexpressbkk

Thai – USA: @sabuyexpressglobal

บริการส่งตรง: @sabuyexpressglobal

Sydney – Thai: @sabuyexpress

ตัวอย่างการแพ็คอาหารแห้งและสินค้าต่างๆ

เพื่อป้องกันพัสดุของลูกค้าจากการแตกหักเสียหาย เจ้าหน้าที่ของ Sabuy Express ทุกคนเอาใจใส่ในการแพ็คทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับพัสดุในสภาพที่สมบูรณ์

การแพ็คอาหาร

Sabuy Express ให้บริการเสริมสำหรับการรีแพ็คอาหาร สำหรับแพ็คเกจที่ไม่ได้มาตราฐานเท่านั้น เพื่อทำการส่งออกไปยังต่างประเทศ เพื่อให้ถูกต้องตามกฏและเงื่อนไขของการส่งออกสำหรับสินค้าที่เป็นอาหาร

 

ทั้งนี้ผู้ส่งสามารถแพ็คอาหารมาได้เองหรือซื้อจากร้านค้าที่มีแพ็คเกจสวยงามตามตัวอย่างด้านล่าง